ขอต้อนรับสู่...
ระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซท์ ของ Provision ระบบนี้ประกอบด้วยวิดีโอแนะนำความรู้ด้านไอที และสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยคลิกเลือกบทเรียนและหัวข้อที่สนใจ
หากมีข้อสงสัยโปรดคลิกที่
วิธีใช้งาน
  หน้าแรก
  หัวข้อเนื้อหา
  วิธีใช้งาน
  แนะนำ-ติชม
  เกี่ยวกับ Provision
  จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
    7 ท่าน
  สนับสนุนโดย
    
  ขอขอบคุณ
egat
nectec_logo
nstda
G001: การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3
 

1. รู้จักกับ Photoshop CS 3 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
2. พื้นที่ทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
3. การจัดการกับพาเล็ตและ Workspace 8 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
4. การใช้งาน Adobe Bridge 7 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
5. เริ่มต้นทำงานด้วยคำสั่งพื้นฐาน 8 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
6. การใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
7. การใช้งานไม้บรรทัด, เส้นไกด์, เส้นกริด, Smart Guide 10 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
8. การปรับขนาดภาพ (Image Size)  5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
9. การปรับเพิ่มพื้นที่ของรูป (Canvas Size)  3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
10. การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งาน 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
11. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Marquee  11 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
12. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Lasso 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
13. การเลือกพื้นที่จากสีที่ใกล้เคียงด้วยเครื่องมือ Magic Wand 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
14. การเลือกพื้นที่อย่างรวดเร็วด้วย Quick Selection Tool 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
15. การสร้าง Selection ในโหมด Quick Mask 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
16. รู้จักกับพาเล็ต Layers และการใช้งานเลเยอร์เบื้องต้น 7 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
17. การก๊อปปี้เลเยอร์และการลิงค์เลเยอร์ 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
18. การรวมเลเยอร์ (Merge) 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
19. การผสมเลเยอร์ (Layer Blend Mode) 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
20. การสร้างเอฟเฟ็คต์ให้เลเยอร์ด้วย Layer Style 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
21. การสร้างข้อความแบบ Type Layer 8 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
22. การสร้างข้อความแบบ Type Selection 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
23. การแก้ไขและปรับแต่งข้อความ  5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
24. การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา 2 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
25. การสร้างข้อความให้โค้งตามเส้นพาธและการสร้างข้อความในรูปทรง 10 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
26. เครื่องมือในการวาดภาพ 10 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
27. เครื่องมือในการเติมสี 9 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
28. โหมดสีและการแต่งสีภาพด้วยคำสั่งโหมดในโปรแกรม Photoshop 7 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
29. การปรับแต่งแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Levels 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
30. การปรับแต่งสีและแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Curves 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
31. การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation (ปรับเป็นสีซีเปีย) 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
32. การปรับแก้สีเพี้ยนด้วยคำสั่ง Color Balance 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
33. การแปลงสีภาพเป็นภาพขาวดำด้วยคำสั่ง Black&White  3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
34. Smart Filter และการใช้คำสั่ง Filter Gallery 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
35. ปรับแต่งภาพในรูปแบบ Perspective 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
36. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
37. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
38. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Spot Healing Brush 2 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
39. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Patch Tool 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
40. สร้างภาพพาโนรามาด้วยคำสั่งใหม่ 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
41. การตัดภาพด้วยคำสั่ง Trim 2 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
42. การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
43. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วย Selection 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
44. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Eraser  3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
45. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยคำสั่ง Extract 7 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
46. การสร้างเส้น Path และรูปทรง 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
47. การแปลง Path ให้เป็น Selection  3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
48. เครื่องมือสร้างรูปทรงอัตโนมัติ 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
49. การบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งานกับเว็บเพจ 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
50. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
51. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
52. การสร้าง Web Photo Gallery 8 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

Copyright © 2008  Provision Co., Ltd.  All rights reserved.

 Contact: learning@provision.co.th