ขอต้อนรับสู่...
ระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซท์ ของ Provision ระบบนี้ประกอบด้วยวิดีโอแนะนำความรู้ด้านไอที และสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยคลิกเลือกบทเรียนและหัวข้อที่สนใจ
หากมีข้อสงสัยโปรดคลิกที่
วิธีใช้งาน
  หน้าแรก
  หัวข้อเนื้อหา
  วิธีใช้งาน
  แนะนำ-ติชม
  เกี่ยวกับ Provision
  จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
    8 ท่าน
  สนับสนุนโดย
    
  ขอขอบคุณ
egat
nectec_logo
nstda
O005: การใช้งานโปรแกรม Excel 2010
 

1. รู้จักกับ Microsoft Excel 2010 2 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
2. การป้อนข้อมูลลงเวิร์กชีต 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
3. ปรับแต่งแถวและคอลัมน์ 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
4. จัดรูปแบบตัวอักษรและตัวเลข 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
5. จัดรูปแบบสีพื้นและเส้นขอบ 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
6. จัดรูปแบบเป็นตาราง 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
7. สร้างสูตรคำนวณพื้นฐาน 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
8. คำนวณค่าอัตโนมัติ 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
9. สร้างสูตรด้วยฟังก์ชั่น 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
10. คำนวณตามเงื่อนไขด้วยฟังก์ชั่น IF 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
11. แทรกรูปภาพ Picture & Clip Art 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
12. ลบสีฉากหลังภาพให้โปร่งใส 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
13. จัดรูปแบบภาพให้โดดเด่น 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
14. นำเสนอแผนภาพด้วย SmartArt 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
15. สร้าง SmartArt บนรูปภาพ 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
16. สร้างข้อความศิลป์ WordArt 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
17. สร้างกราฟพื้นฐาน 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
18. ตกแต่งกราฟ 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
19. จัดองค์ประกอบย่อยของกราฟ 9 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
20. จัดรูปแบบกราฟ 3 มิติ 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
21. การนำกราฟไปใช้งาน 3 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
22. การเรียงลำดับข้อมูล 4 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
23. การกรองข้อมูลตามเงื่อนไข 5 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
24. แบ่งกลุ่มข้อมูลและหาผลสรุป 6 นาทีดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

Copyright © 2008  Provision Co., Ltd.  All rights reserved.

 Contact: learning@provision.co.th